Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document bevat de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door Medical Milestone v.o.f. (hierna te noemen: Medical Milestone) en hebben betrekking op alle aanbiedingen door, overeenkomsten met en bestellingen bij Medical Milestone en alle handelingen die daaruit voortkomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen in te zien en worden beschikbaar gesteld op de website van Medical Milestone, www.medicalmilestone.nl.

Voor vragen, opmerken en suggesties met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen door een mail te sturen naar contact@medicalmilestone.nl

Gegevens van de onderneming
Onderneming:     Medical Milestone v.o.f. (hierna: Medical Milestone)
E-mailadres:        contact@medicalmilestone.nl
KvK nummer:      74407422
BTW-nummer:     NL859884661B01

PRODUCTEN

Medical Milestone maakt standaard, niet-gepersonaliseerde producten. Een standaard blanco product betreft een door ons aangeboden product met het esculaap logo, zoals te vinden op de website www.medicalmilestone.nl.

Alle aangeboden producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving met, waar mogelijk, waarheidsgetrouwe afbeeldingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Op de website (www.medicalmilestone.nl) en op het instagram account (@medicalmilestone) zijn voorbeelden te vinden van de sieraden die Medical Milestone levert. Deze gelden als voorbeeld, aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Alle prijzen van de aangeboden producten zijn geldig op de dag zelf en worden vermeld in euro´s inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten. Op dit moment verzendt Medical Milestone enkel naar Nederland.

Verzendkosten Nederland
Gratis – Brievenbuspakje met Track & Trace code
In geval van grotere bestellingen die niet door de brievenbus passen of aangetekend worden verzonden, kunnen extra kosten worden gerekend. 

Zodra je pakketje is verzonden ontvang je een email met een Track & Trace code zodat je jouw zending kunt volgen.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen Medical Milestone en de klant komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en het aanvaarden van de bestelling door Medical Milestone middels een e-mail aan de klant. Tevens geeft de klant bij aanvaarding van het aanbod aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Medical Milestone.

Op overeenkomsten tussen Medical Milestone en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

LEVERING

Na bijschrijving van het verschuldigde aankoopbedrag op de bankrekening van Medical Milestone zal een bestelling in behandeling worden genomen. De bestelling zal zo spoedig mogelijk worden verzonden, uiterlijk op de 7e werkdag na ontvangst van het aankoopbedrag, mits anders is vermeld en/of overeengekomen. Echter, overschrijding van deze termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Het product zal worden geleverd op het adres dat de klant aan Medical Milestone heeft doorgegeven tijdens de bestelling.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk, kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Indien een product niet geleverd kan worden zal Medical Milestone zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, het betaalde aankoopbedrag aan de klant terugbetalen. De terugbetaling geschiedt naar hetzelfde rekeningnummer als waarmee de bestelling is betaald.

Medical Milestone is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van de geleverde producten na het moment van bezorging aan de klant.

BETALINGEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

Alle bestellingen bij Medical Milestone dienen vooraf per bank te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de rekening van Medical Milestone zal de bestelling in behandeling worden genomen.

De klant heeft de mogelijkheid om te betalen via iDEAL. Indien de klant gebruik wens te maken van de bankoverschrijving, kan het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op

NL06 KNAB 0258 8583 62 t.n.v. Medical Milestone.

Indien na 10 werkdagen, vanaf het moment van bestellen, het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Medical Milstone, zal de bestelling automatisch komen te vervallen.

RETOURNEREN EN KLACHTEN

Mocht de klant niet tevreden zijn met het product, dan kan de klant contact opnemen door een e-mail te sturen naar contact@medicalmilestone.nl. Medical Milestone zal haar uiterste best doen om samen met de klant tot een passende oplossing te komen.

Bij de aankoop van een standaard product (zoals beschreven onder Producten) heeft de klant gedurende 14 dagen de mogelijkheid het product zonder opgave van redenen te retourneren. Mits anders en schriftelijk is overeengekomen, gaat deze bedenktermijn in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de Medical Milestone bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Een product dient in de originele verpakking, ongedragen, ongebruikt en onbeschadigd terug te worden gezonden.
Indien de klant over wil gaan tot een retourzending dan kunnen de volgende stappen worden gevolgd.

2. Stuur een email naar contact@medicalmilestone.nl waarin je het volgende vermeldt:

– voor- en achternaam 
– ordernummer
– welk product je wilt terugsturen
– de reden van retour

Je ontvangt van ons een bevestigingsmail als we de retourmelding hebben ontvangen. 

2. Stuur het product in de originele verpakking naar:

Medical Milestone
Beetslaan 85
2281 TG Rijswijk

De kosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening. Medical Milestone raadt aan het product aangetekend te versturen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Medical Milestone is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van het te retourneren product na het moment van terugsturen door de klant en tot ontvangst van het product door Medical Milestone. De klant dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Medical Milestone adviseert om een retourzending te verzenden met een Track & Trace code.

Medical Milestone zal, na ontvangst van het product, het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op dezelfde rekening die is gebruikt door de klant om de betaling te verrichten. Heb je verzendkosten betaald, dan worden deze alleen vergoed als je de gehele bestelling terugstuurt. Bij het terugzenden van een deel van de bestelling worden de verzendkosten niet vergoed.

Indien de klant na afloop van de genoemde 14 dagen bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt het product te willen retourneren en het product niet aan Medical Milestone heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de klant ter vervanging een nieuw artikel wil bestellen, dient deze het bestelproces te doorlopen zoals hij dat zou doen bij een eerste bestelling. Een retourzending staat los van een bestelling om een product te vervangen.

Voor alle klachten, suggesties en opmerkingen kan een e-mail worden gestuurd naar contact@medicalmilestone.nl.

GARANTIE

De producten die worden geleverd door Medical Milestone voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de normale eisen van deugdelijkheid voor een redelijke termijn. Op de website van Medical Milestone, te weten www.medicalmilestone.nl, wordt aan de klant informatie verleend over de gebruikte materialen en hoe het product gebruikt en behandelt dient te worden voor een optimale levensduur.

Medical Milestone biedt geen garantie op slijtage, dof worden, ontstaan van krasjes en butsjes, breken van het kettingdraad, beschadiging door verkeerd gebruik en/of schoonmaken en/of na zelf verrichte reparaties en/of reparaties verricht door derden.

GEBRUIK CONTENT WEBSITE

Verzoeken voor goedkeuring om content van de website www.medicalmilestone.nl over te nemen kunnen worden gedaan via contact@medicalmilestone.nl. Zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming is het uitdrukkelijk niet toegestaan om content van deze website over te nemen en/of te verspreiden.

PROMOTIE & KORTING

Een door de klant besteld product (zoals beschreven onder Producten) mag na vervaardiging door Medical Milestone worden gefotografeerd en mag op de website van Medical Milestone worden geplaatst en/of gebruikt worden voor promotionele doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot het plaatsen op sociale media.

Ten behoeve van promotie kan Medical Milestone er voor kiezen om unieke danwel algemene kortings- en/of promotiecodes uit te geven. Dit kan in de vorm zijn van een fysieke voucher of flyer, of middels een email en kan zowel een procentuele korting als een absolute waarde in euro’s bevatten. In beide gevallen is de korting inclusief BTW. De kortingscode kan een nummer, tekst of lettercode zijn, of een combinatie hiervan. Medical Milestone zal bij het uitgeven van een kortings- en/of promotiecode aan de klant de aard, waarde, duur, eventuele gebruiksvoorwaarden en vervaldatum vermelden. Na het verstrijken van de vervaldatum, of indien er niet aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan, kan de kortings- en/of promotiecode niet (meer) gebruikt worden. Medical Milestone behoudt te allen tijde het recht om een reeds uitgegeven kortings- en/of promotiecode in te trekken, al dan niet met een vervaldatum, zonder dat de klant hier rechten aan kan ontlenen. In geval van een unieke kortingscode, is deze slechts eenmalig te gebruiken. 

Door gebruik te maken van een kortings- en/of promotiecode, aanvaart de klant de algemene voorwaarden van Medical Milestone zoals vermeldt op de website. Om gebruik te maken van een kortings- en/of promotiecode, dient de klant deze tijdens het betalingsproces op www.medicalmilestone.nl in te vullen. Het resterende bedrag na aftrek van het bedrag van kortings- en/of promotiecode, dient door de klant bijbetaald te worden tijdens het afronden van de bestelling, middels een van de betalingsmogelijkheden op de website. Per bestelling mag de klant maximaal één kortings- en/of promotiecode gebruiken.

Kortings- en/of promotiecodes zijn niet tegen geld inwisselbaar en kunnen niet met terugwerkende kracht danwel voor een reeds lopende bestelling, worden gebruikt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de kortings- en/of promotiecode. In geval van verlies, diefstal of gebruik door onbevoegde derden zal geen vergoeding aan de klant plaatsvinden. Het is niet toegestaan om kortings- en/of promotiecodes door te verkopen of te koop aan te bieden. 

Medical Milestone heeft het recht om de voorwaarden met betrekking tot kortings- en/of promotiecodes tussentijds te wijzigen. Voor kortings- en/of promotiecodes gelden de voorwaarden die worden gehanteerd op de website en staan vermeldt in de algemene voorwaarden, op het moment dat de kortings- en/of promotiecode wordt gebruikt. Om die reden raadt Medical Milestone aan om de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik te maken van een kortings- en/of promotiecode. 

In het geval de klant het artikel wilt retourneren of een klacht heeft, gelden dezelfde voorwaarden als bij een aankoop zonder het gebruik van een kortings- en/of promotiecode, zoals staat vermeldt in de sectie Retourneren en Klachten. De klant heeft geen recht op restitutie van het bedrag dat in korting in gebracht door het gebruik van een kortings- en/of promotiecode. Voor verdere informatie of vragen met betrekking tot het gebruik van kortings- en/of promotiecodes, kan contact opgenomen worden met Medical Milestone door een mail te sturen naar contact@medicalmilestone.nl

WIJZIGINGEN

Medical Milestone behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te veranderen en/of tussentijds te wijzigen.