Privacy policy

Privacy statement Medical Milestone
datum 07-04-2019

Inleiding

Medical Milestone neemt jouw privacy serieus en zal zorgvuldig omgaan met de informatie die je aan ons verstrekt. Op deze pagina lees je meer over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we dat doen en hoe lang we deze gegevens bewaren. Daarnaast kun je hier ook lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens. We raden je aan om deze pagina aandachtig door te nemen. Mocht je na het lezen van onze Privacy Statement nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via contact@medicalmilestone.nl

Wie zijn wij?

Medical Milestone is een Vennootschap Onder Firma (VOF), gevestigd aan Marcellus Emantsstraat 7-1, 1064 ET Amsterdam, Nederland. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ***. Medical Milestone is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals staat beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden door Medical Milestone verwerkt?

Medical Milestone verwerkt je persoonsgegevens doordat je online bij ons een product bestelt en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website te maken, door onze website te bezoeken, in correspondentie of telefonisch
 • Betaalgegevens
 • Klantnummer en bestellingnummer
 • Surfgedrag waaronder gegevens over gedrag, locatie, internetbrowser en apparaattype

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Medical Milestone verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Beheer, verzending en afhandelen van je bestelling en betaling
 • Financiële administratie
 • Afhandelen van vragen of klachten
 • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Website analyse en marktonderzoek

Bewaartermijnen

Medical Milestone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die we verzamelen voor het afhandelen van je bestelling bewaren we gedurende de wettelijks vastgestelde termijn van 7 jaar. De persoonsgegevens die we verzamelen voor het kunnen onderhouden van onze klantcontacten en marktonderzoek bewaren we maximaal 7 jaar.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@medicalmilestone.nl dan verwijderen wij deze gegevens.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Medical Milestone en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Indien je toestemming voor de gegevensverwerking intrekt heeft dit voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij je daardoor bepaalde (toekomstige) diensten niet meer kunnen leveren.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@medicalmilestone.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medical Milestone verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren werken wij samen met diverse partijen waaronder:

Op het gebied van productie en afhandeling nown.shop
Op het gebied van distributie- en logistiek, zoals PostNL
Op het gebied van digitale diensten zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties.

De beveiliging en vertrouwelijke verwerking van uw gegevens is geregeld in afspraken die met deze partijen zijn gemaakt. Medical Milestone blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in onze opdracht plaatsvindt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medical Milestone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@medicalmilestone.nl.

Cookies die wij gebruiken

Medical Milestone gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast werken wij met cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we hiermee onze website kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Waar kan ik terecht met klachten of vragen?

Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben over onze Privacy Statement, stuur dan een e-mail met je vraag naar contact@medicalmilestone.nl en dan proberen we deze zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Mocht je een klacht willen indienen kan dat ook via contact@medicalmilestone.nl. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd, daarom adviseren we je deze indien van toepassing na te leven voor eventuele wijzigingen.